ทุเรียน 1 ใน 800 ต้น สายพันธุ์ใหม่ที่เพาะพันธุ์โดย “เอิร์ธสดชื่น” หลังกว้านซื้อที่ดิน 27 ไร่ เพื่อแจกให้คนที่ขาดแคลนโอกาส ‎

ล่าสุด เอิร์ธสดชื่น ได้โพสตส์อัพเดทการทำสวนทุเรียน หลังจากทุ่มเงินซื้อที่กว่า 27 ไร่ ปลูกป่าผลไม้ พัฒนาทุเรียนสายพันธุ์ใหม่ เพื่อแจกให้คนที่ขาดแคลนโอกาส โดยระบุว่า..

“ได้ชิมทุเรียนมากกว่า 100 สายพันธุ์ และแจกให้กับหลายๆ คน ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา เพื่อทำการศึกษา และเก็บข้อมูล เพื่อมาทดลองผสมพันธุ์ทุเรียนสายพันธุ์ใหม่

ทุเรียนทุกต้นเกิดจากการเพาะเมล็ดที่เอิร์ธสดชื่นกินด้วยตัวเองทุกต้น ทั้งทุเรียนที่ผสมสองสายพันธุ์ ทุเรียนพันธุ์โบราณที่จะนำมาทดลองปลูกเป็นพันธุ์เม็ดในต่างๆ

ตอนนี้ผมเตรียมจะปลูกทุเรียนแปลงที่สาม พร้อมกับการทำปุ๋ยใช้เอง และเตรียมพื้นที่ปลูกผลไม้ต่างๆ แบบปลอดสาร ปลูกแบบค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป ทำเท่าที่ทำได้ ทำเท่าที่ทำไหว รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาลเวลา

ด้วยความรัก ความเพียร จิตจดจ่อ และการแก้ไข
อยากให้เอิร์ธสดชื่นปลูกต้นอะไรบอกไว้ได้เลยนะครับ
ขอให้ทุกคนสดชื่น”