แยม ฐปณีย์ ส่งข้าว 10 ปี ไปตรวจเล็บ ผลออกมาเกินคาด ไม่ใช่อย่างที่คนพูดกัน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ข่าว 3 มิติ รายงานว่า ผลการตรวจสอบข้าว 2 โกดังใน จ.สุรินทร์ จากห้องแล็บเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือ และทางทีมข่าว 3 มิติ

เป็นคนนำไปตรวจด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็ว พบว่า ข้าว 10 ปีนั้น ไม่มีสารอะฟลาท็อกซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง และไม่มีสารพิษจากยารมควันไล่แมลง มีรายละเอียดดังนี้

โกดัง 1 ข้าวสารจากโกดังกิตติชัย หลังที่ 2 เป็นข้าวหอมมะลิ 100% ปริมาณ 1,094 กรัม ผลปรากฏว่า ไม่พบผลจากเชื้อราที่มีพิษทำให้เป็นมะเร็ง

คือสารอะฟลาท็อกซิน B1, B2, G1 และ G2 เมื่อตรวจสอบขั้นสูงแบบละเอียด พบว่า มีค่าต่ำสุดที่ 0.25 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม คิดเป็น 1 ใน 1 พันล้านส่วน

ส่วนการตรวจสารยารมควันไล่แมลงอีก 4 ค่า คือ Bromide ion, Hydrogen Phosphide, Melthyl Bromide และ Suffuryl Fluoride ผลทดสอบก็ไม่พบสารพิษตกค้าง

แยม ฐปณีย์ ส่งข้าว 10 ปี ไปตรวจเล็บ ผลออกมาเกินคาด ไม่ใช่อย่างที่คนพูดกัน

โกดัง 2 ข้าวสารจากโกดังพูนผล เทรดดิ้ง หลังที่ 4 เป็นข้าวหอมมะลิ 100% ปริมาณ 975 กรัม ผลปรากฏว่า ไม่พบผลจากเชื้อราที่มีพิษทำให้เป็นมะเร็ง

คือสารอะฟลาท็อกซิน B1, B2, G1 และ G2 เมื่อตรวจสอบขั้นสูงแบบละเอียด พบว่า มีค่าต่ำสุดที่ 0.25 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม เหมือนกับโกดัง 1

ส่วนการตรวจสารยารมควันไล่แมลงอีก 4 ค่า คือ Bromide ion, Hydrogen Phosphide, Melthyl Bromide และ Suffuryl Fluoride ผลทดสอบก็ไม่พบสารพิษตกค้างเช่นกัน