ให้คนรักสัตว์ฟรี ลูกควาย 7 ตัว ห้ามขายเข้าโรงเชือด!! ผู้รับเหมาประกาศ ยกพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ ให้เลยเผยสาเหตุไม่มีเวลาดูแล

ผู้รับเหมาประกาศ ยกพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ ลูกควาย 7 ตัว ให้คนรักสัตว์ฟรี แต่ต้องไม่ขายเข้าโรงเชือด เผยสาเหตุไม่มีเวลาดูแล พื้นที่เคยปล่อยเลี้ยงต้องทำอย่างอื่น

วันที่ 29 พ.ค.2567 นายรบิน คฤหานนท์ หรือ เอก อายุ 48 ปี ชาวตำบลยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ อาชีพผู้รับเหมา

ได้ประกาศยกควายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เลี้ยงมานานกว่า 5 ปี และเคยประกวดควายงามระดับประเทศมาแล้ว รวมถึงลูกควาย รวม 7 ตัว ให้กับมูลนิธิฯ วัด หรือผู้ที่รักสัตว์นำไปเลี้ยงต่อฟรี

แต่มีเงื่อนไขเดียวต้องไม่ขายเข้าโรงฆ่าสัตว์ เพราะสงสารไม่อยากให้ถูกฆ่า แต่ที่ต้องตัดสินใจยกให้คนที่มีความพร้อมนำไปเลี้ยงต่อ เนื่องจากตนเองและภรรยาต้องทำงานไม่มีเวลาดูแล ส่วนคนที่เคยเลี้ยงให้ก็เสียชีวิตไปแล้ว

ประกอบกับที่ดินบริเวณที่เคยนำควายไปปล่อยเลี้ยงกินหญ้าจำเป็นจะต้องนำไปทำอย่างอื่น ทำให้ไม่มีสถานที่ปล่อยเลี้ยง ที่ผ่านมาเคยมีพ่อค้ามาติดต่อขอซื้อเพื่อนำไปชำแหละขาย แต่ด้วยความที่ตนกับภรรยาสงสารจึงไม่ขายให้

แต่หากขายควายทั้ง 7 ตัวก็คาดว่าน่าจะได้เงินไม่ต่ำกว่า 150,000 – 200,000 บาท แต่ทำใจไม่ได้ที่จะต้องขายให้โรงเชือด จึงตัดสินใจประกาศยกให้กับผู้ที่มีความพร้อมจะนำไปเลี้ยงต่อ