โหน่ง ชะชะช่า พิสูจน์รักแท้! ยกย่องภรรยาสุดที่รัก “ไม่มีใครดีเท่าเมียเรา” แม้อายุห่างกัน 10 ปี

“โหน่ง ชะชะช่า” พิสูจน์รักแท้ แม้อายุจะห่างกันถึง 10 ปี ไม่มีใครดีเท่าเมียเรา!

“ตอนหนุ่มๆ ผมไม่หล่อแต่น่ารัก อยู่ที่ไหนผู้ใหญ่ก็รัก ผมเป็นคนง่ายๆ เมียผมไม่ขัดไม่ห้ามผม ห้ามอยู่อย่างเดียวอย่ามีผู้หญิงอื่น แต่ถามว่า

เคยมี ก็มี ผู้ชายยังไงก็ต้องมี ผมยอมรับว่าผมเคยมี แต่ทุกวันนี้ผมไม่มีแล้ว ผมไม่หาเรื่องใส่ตัว ผมไม่หาความเดือดร้อนมาให้ครอบครัวผม

ถามว่าอะไรทำให้คิดว่าไม่มีแล้ว เพราะไม่มีใครดีเท่าเมียเรา ไม่มีอะไรดีเท่าครอบครัวเรา ทำอะไรก็ได้ พูดง่ายๆ เราไม่สบายลุกขี้ลุกเยี่ยวไม่

ได้ เมียทำให้ ถามว่าผู้หญิงคนไหนจะทำให้เรา ไม่มี”